Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Carlstad Crusaders

Följ

Carlstad Crusaders

Följ oss för uppdateringar
Följ

Vi använder cookies för att ge dig bästa upplevelsen. Läs vår cookiepolicy här. Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner du denna.

Okej

Kontaktinformation

Namn Carlstad Crusaders
Adress Box 5027
Postadress 65005 Karlstad
Telefon 054-219500
E-post info@crusaders.se
Orgnr 873202-1681
Swish 123 114 70 65
Kontonr BG 783-8071

Om Carlstad Crusaders

Föreningen vision
Carlstad Crusaders ska vara Europas bästa amerikanska fotbollsförening på alla nivåer. Vi ska vara drivande inom utveckling av föreningen och idrotten samt välkomna ett engagemang.

Vår verksamhetsidé
Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera.
Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.
Idrotten ger fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.
Vi organiserar vår idrott i självständiga sektioner som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i föreningen.
Vi ska även driva och utveckla områden kopplade till vår idrott, t ex domare, matcharrangemang, ledare etc.

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott menar vi i allmänhet idrott till och med elva års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott mellan 12-15 år. Med junioridrott avser vi idrott mellan 16-19 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är 20 år eller äldre.

I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomsidrotten, junioridrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott.

I breddidrotten är hälsa, trivsel och välbefinnande normgivande, även om prestation och tävlingsresultat ofta tjänar som sporre.

I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättrning och goda resultat vägledande,

Vi är en samlad förening som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla sektioner, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom föreningen respekterar alla sektioner varandras roller och verksamhetsvillkor.

Föreningen följer FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Föreningens värdegrund
Föreningen har kommit överens om en gemensam värdegrund som alla sektioner ska utgå ifrån:

- Glädje och gemenskap
- Demokrati och delaktighet
- Allas rätt att vara med
- Rent spel

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i vår idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Våra sektioner
Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad förening med starka sektioner samt en utbildningsverksamhet av högsta klass.

För närvarande finns följande sektioner i vår förening:
-Herrsektion innehållande Herrlag och Utvecklingslag
-Damsektion innehållande Damlag och Utvecklingslag
-Juniorsektion innehållande U19, U17 och U15 lag
-Ungdomssektion innehållande U13 och U11 lag
-Barnsektion innehållande U9 och U7 lag
-Friidrottssektion